Fons Vermaas Natuurgeneeskunde

Druppels
van Fons

Privacyverklaring

Uw privacy 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en medische gegevens.
 • De informatie via het contactformulier op mijn website www.fonsvermaas.nl en de mail info@fonsvermaas.nl verloopt via een beveiligde, versleutelde verbinding.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid, dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, thans door mijzelf een factuur op te stellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik U eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die U ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat U deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld natuurgeneeskundige behandeling of aanvullende middelen
 • de kosten van een consult

Cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. De statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruikgemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

 

Natuurgeneeskundig Therapeut

Fons Vermaas

Roerdomplaan 55

2903 TH Capelle a/d IJssel