Fons Vermaas Natuurgeneeskunde

Druppels
van Fons

Home

 

 

Wat is natuurgeneeskunde

De natuurgeneeskunde gaat uit van het zelfhelend vermogen van mensen.

Dietmar Krämer-therapie

De Dietmar Krämer-therapie behandelt niet zozeer de symptomen, als wel de oorzaak.

Ervaringen

“Deze therapie werkt op niveaus die je met “praten over” nooit kan bereiken.”

Kennismaken

Op zaterdag 31 aug. en zondag 1 sept. vrij consult op de open dag in Djoj. Kijk op www.djoj.nl.